Garantie

Op al onze prodcuten geldt een fabriekgarantie van 2 jaar.

Uitgesloten van garantie zijn meetfouten, foute kleurkeuze, normale (materiaalafhankelijke) slijtage, krimp, verkleuring, lichte kleurafwijking van het staal, schade als gevolg van foutieve montage, montage op ongeschikte ondergrond en of oneigenlijk gebruik en gebruik in ongeschikte ruimten.

Contactopties